Są rodzice które nie do końca są przekonane o wysłaniu swojego dziecka do szkoły publicznej. Obie instytucje są znaczące w swoich dziedzinach. Zarówno szkoły publiczne jak i szkoły prywatne mają wiele zalet jak i wad, jednak wiele osób uważa, że ​​szkoły prywatne są lepsze niż szkoły publiczne, ale czy to prawda?

Szkoła publiczna czy prywatna – jaką wybrać?

Jak wiemy, główną różnica między szkołami publicznymi a prywatnymi jest kwestia finansowa. Szkoły publiczne są zarządzane i finansowane przez władze lokalne, stanowe lub krajowe, podczas gdy szkoły prywatne są finansowane w całości lub częściowo z czesnego uczniów. Szkoły prywatne są w dużej mierze niezależne od ingerencji społeczeństwa. Opierając się na tych dwóch głównych różnicach, istnieją również inne istotne różnice, które można zauważyć między szkołami publicznymi i prywatnymi.

Jak nauczyć dziecko dzielenia się?
pixabay.com

Szkoła publiczna

Szkoły publiczne to szkoły podstawowe lub średnie, które są obowiązkowe dla wszystkich dzieci bezpłatnie. Szkoły publiczne są finansowane i kontrolowane przez władze lokalne, stanowe lub krajowe. Ponieważ są wspierane przez rząd, są one więc w całości lub częściowo finansowane z podatków.

Ponieważ szkoły publiczne są kontrolowane przez rząd, o programie nauczania decyduje „góra” –  to znaczy, że wszystkie szkoły publiczne mają ten sam program.  O przyjęciu do szkół publicznych decyduje adres ucznia. Szkoły są zobowiązane do przyjmowania uczniów należących do ich strefy. Chociaż technologia i inne obiekty różnią się w zależności od szkoły, szkoły publiczne mają zazwyczaj mniej obiektów niż szkoły prywatne.

Szkoły publiczne mają również większą liczbę uczniów niż uczniowie szkół prywatnych; liczba uczniów w klasie może czasami być drastycznie wysoka z powodu braku udogodnień, ale są również stowarzyszenia które mają różne dotacje i one mają dużo mniej uczniów. Należy jednak pamiętać, że szkoły publiczne zawsze zatrudniają wysoko wykwalifikowanych nauczycieli. Nauczyciele muszą spełniać wszystkie wymagania nałożone przez państwo i biegle posługiwać się swoim przedmiotem, aby móc pracować w szkole publicznej.

Która szkoła lepsza publiczna czy prywatna?
pixabay.com

Szkoła prywatna

W odróżnieniu od szkoły publicznej, szkoła prywatna nie jest finansowana ani administrowana przez rząd. Jest kontrolowana przez podmiot prywatny i finansowany częściowo lub w całości z czesnego uczniów i studentach. W szkołach prywatnych opłaty są zwykle dużo wyższe niż w państwowych szkołach. Ponadto trzeba zaznaczyć, że szkoły prywatne mają zazwyczaj lepsze zaplecze i nowoczesną technologię i mimo że szkoły prywatne realizują ten sam program nauczania, jaki ustalił rząd, to metoda różni się, ponieważ decyduje o tym rada szkolna.

Oprócz programu nauczania, o opłatach i przyjęciach decydują dyrektorzy szkoły. Szkoła ma prawo decydować, czy uczeń spełnia warunki przyjęcia czy nie. Podobnie jak w przypadku rekrutacji uczniów, również dyrektorzy szkół decydują o kryteriach rekrutacji nauczycieli. Ponieważ wymagania rekrutacji są bardzo zróżnicowane, nauczyciel w szkole prywatnej może nie mieć kwalifikacji na nauczyciela w szkole publicznej.

Jak widzimy są pewne różnice między dwoma szkołami, dlatego trzeba wybrać jak najlepszą szkołę dla swojego dziecka. W końcu chcemy, aby nasze dzieci były jak najbardziej zadowolone z uczęszczania do szkoły.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here